Visagino spaudoje – interviu su Pilietinės visuomenės instituto direktore

Visagino laikraštyje „Sugardas“ – interviu apie projekto rezultatus. 

Klausykite laidos radijuje „FM99“ įrašo

Liepos 25 d. Alytaus regiono radijuje „FM99“ apie projekto rezultatus pasakojo projekto valdybos pirmininkas Tadas Langaitis. 

Švietimo įstaigos dar turi galimybę prisijungti prie projekto

Jau 111 mokyklų, gimnazijų, kolegijų ir kitų švietimo įstaigų visoje Lietuvoje rengiasi įgyvendinti pilietinės veiklos projektus, kurie padėtų išspręsti visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. Prie jų prisijungti dar turi galimybę devynios švietimo įstaigos.

Projekto rezultatai pristatyti Palangos spaudoje

2012-07-24 interviu apie projekto rezultatus "Palangos tilte".

Apie projekto atrankos rezultatus – laida radijuje „FM99“

Liepos 25 d. 10.40 val. apie projekto rezultatus – laida FM99 radijuje.

Apie pirmuosius tyrimo rezultatus – laida Žinių radijuje

Liepos 20 d. 18.20 val. – apie kokybinio tyrimo rezultatus Žinių radijuje.

Parengtos kokybinio tyrimo išvados

Lietuvoje atlikta nemažai vertybinių ir kitų pilietinės būklės tyrimų, tačiau iki šiol jie nebuvo susisteminti pilietinio ugdymo pjūviu. Todėl didelė dalis pilietinio ugdymo veiklų nėra pagrįstos poreikių analize ir orientuotos ne tiek į esamos būklės pokyčius, kiek į procesą, kurio rezultatai neretai lieka neapčiuopiami. Siekiant šito išvengti vykdant projektą „Kuriame Respubliką“, jo įgyvendinimas ir rezultatų vertinimas yra grindžiamas tyrimais.

Projekte dalyvaus švietimo įstaigos iš 30 savivaldybių

Šiuo metu pilietinis ugdymas mokyklose lieka atskirtas nuo pilietinės veiklos praktikų ir realios Lietuvos visuomenės problematikos. Vietinių pilietinės veiklos projektų rengimas ir įgyvendinimas yra svarbiausia šio projekto dalis. Būtent šia veikla yra įdiegiamos neformalios pilietinio veikimo praktikos į mokyklų ugdymo turinį, o mokyklų bendruomenių nariai ir jų vietiniai partneriai įgyja aktyviam pilietiškumui būtinų praktinių veikimo kompetencijų.

Pilietinės veiklos projektus, kuriais sprendžiamos konkrečios visuomenei ar vietos bendruomenei aktualios problemos, rengs ir įgyvendins 120 švietimo įstaigų iš 30 savivaldybių - šiuo metu tokių jau atrinkta 111.