Parengtos kokybinio tyrimo išvados

Lietuvoje atlikta nemažai vertybinių ir kitų pilietinės būklės tyrimų, tačiau iki šiol jie nebuvo susisteminti pilietinio ugdymo pjūviu. Todėl didelė dalis pilietinio ugdymo veiklų nėra pagrįstos poreikių analize ir orientuotos ne tiek į esamos būklės pokyčius, kiek į procesą, kurio rezultatai neretai lieka neapčiuopiami. Siekiant šito išvengti vykdant projektą „Kuriame Respubliką“, jo įgyvendinimas ir rezultatų vertinimas yra grindžiamas tyrimais.

Šio projekto įgyvendinimui svarbios socialinės prielaidos nustatytos ir įvertintos analizuojant ir apibendrinant anksčiau atliktų vertybinių ir pilietinės būklės tyrimų duomenis, o projekto sėkmei aktualių duomenų spragos užpildomos papildomais projekto metu atliekamais tyrimais.

Praėjusią savaitę projekto ekspertų grupė apibendrino pilietinio ugdymo būklės kokybinio tyrimo rezultatus bei parengė pirmąsias išvadas, kurias liepos 20 d. penktadienį 18.20 val. Žinių radijuje pristatys projekto ekspertė, socialinių mokslų daktarė Rūta Žiliukaitė bei Pilietinės visuomenės instituto direktorė Ieva Petronytė.

Keletas iš svarbiausiųjų kokybinio tyrimo išvadų atsako į šiuos klausimus:

▪  Jaunimo aktyvumas – kokie kriterijai ir įsitikinimai šiandien yra jauno žmogus sprendimų pagrindas?

▪ Pilietinė veikla – kaip visuomenė vertina dirbančiuosius jaunimo labui?

▪ Kokia išorinė pagalba ženkliai prisidėtų prie pilietinių veiklų didinimo?

Atsakymai į šiuos klausimus bei kitos įdomios tyrimo įžvalgos – penktadienį Žinių radijuje.

Tyrimo išvadas galite rasti svetainės skiltyje „Projekto eiga“.

Likusi pilietinio ugdymo būklės tyrimo dalis – Pilietinės galios indeksas – reprezentatyvių apklausų metu bus pamatuotas ir apskaičiuotas 2012 m. rugsėjo mėnesį, tyrimo rezultatus planuojama paskelbti spalį. Atlikti tyrimai padės apibrėžti projekto įgyvendinimo efektyvumo vertinimo kriterijus, į kuriuos bus atsižvelgiama viso projekto metu kontroliuojant projekto įgyvendinimo eigą. 

  

Komentarai