Prisijunk prie nacionalinių projektų!

 Prisijunk prie projekto Kuriame Respubliką:

Nacionalinių projektų įgyvendinimas truks nuo 2014 metų vasario 3 d. iki gegužės 31 d. ir sieks įtraukti virš 600 švietimo įstaigų visoje Lietuvoje.

Sek informaciją interneto svetainėje ir Facebook puslapyje „Kuriame Respubliką“ registracija prasidės vasario pradžioje!

 

ATGAL Į ATEITĮ

Projektu „Atgal į ateitį“ siekiama sudominti mokinius ir skatinti juos geriau pažinti savo gimtąjį kraštą bei puoselėti jo kultūrines ir istorines vertybes. Ši idėja pasitelkia keturių mokyklų, dalyvavusių „Kuriame Respubliką“ projekte, iniciatyvas, kurios buvo nukreiptos į vietos regiono žmonių ir istoriškai reikšmingų objektų kraštotyrą. „Atgal į ateitį“ tikslas – padėti mokiniams atrasti naują santykį su jų gyvenamąja vieta, parodant, jog pasitelkdami savo idėjas, jauni žmonės iš esmės gali keisti savo kraštą ir pažvelgti į kultūrinius objektus juos supančioje aplinkoje kitaip. Mokykloms įsitraukiant į projektą nacionaliniu mastu, bus siekiama sudaryti bendrą Lietuvos kultūrinių ir istorinių maršrutų žemėlapį, taip atgaivinant kultūrinį turizmą Lietuvoje. 

  

AUGINKIME VIENI KITUS

„Auginkime vieni kitus“ - tai su mokinių mentoryste susietas projektas, skatinantis bendravimą tarp skirtingo amžiaus mokinių ir jų įsitraukimą į neformalią veiklą, siekiantis ugdyti vyresniųjų klasių moksleivių lyderystės ir atsakomybės gebėjimus, spręsti patyčių problemas, kurti draugišką aplinką mokyklose ir puoselėti mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius. Projekte užsiregistravusiems dalyviams siūloma neapsiriboti vien tradiciniais mokymosi būdais, tačiau drąsiai imtis iniciatyvos patiems, keisti mokyklos bendruomenės aplinką ir siūlyti bendravimo veiklas, taip tampant tikrais lyderiais. Mokykloms įgyvendinant projektą, yra siūlomos šios pagrindinės mentorystės (bendravimo) kryptys: vyresniųjų mokinių pagalba mažesniems, besimokant įvairius mokomuosius dalykus, mokinių bendravimo gerinimas per neformalias veiklas, patirties perdavimas per kitų (mokyklos alumnių ir pan.) patirtį.

SKAIDRUMO LABORATORIJA

 

Skaidrumo laboratorija“ - tai projektas, kuriuo skatinamas sąžiningumas ir kova prieš korupciją. „Laboratoriniai eksperimentai” yra įdomus ir sėkmingas būdas ugdyti jaunimo pilietiškumą ir tikėjimą skaidrių veiksmų įgyvendinimu, tai priemonė vykdyti prevencinę veiklą mokinių ir visos bendruomenės tarpe. Kviečiame mokyklų iniciatyvines grupes tapti „tyrėjais“ ir, pasitelkus mūsų partnerių – „Baltųjų Pirštinių“, „Baltosios Bangos“, valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), Transparency International Lietuvos skyriaus – paramą, vykdyti „laboratorinius eksperimentus“ įvairiose srityse (mokyklos gyvenime, sveikatos apsaugoje, policijos darbe, privačiame - verslo sektoriuje). Raginame ištirti žalą visuomenei, įvertinti skaidriai dirbančius pareigūnus, užfiksuoti nesąžiningus visuomenės narių veiksmus, tirti jų žalą, juos viešinti, taip skatinant visos visuomenės sąmoningumą.

Komentarai