Kviečiame į pilietiškumo ugdymo modelio aptarimą Vilniuje!

Š. m. spalio 16 d. (ketvirtadienį) 9 val. maloniai kviečiame į pilietiškumo ugdymo modelio, skirto humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimui atnaujinti, pristatymą ir aptarimą. Renginys vyks Atviros Lietuvos fondo salėje (Didžioji g. 5, Vilnius).

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pilietinis ugdymas dažniau grindžiamas teorinėmis žiniomis nei praktine veikla, todėl neretai mokiniams stinga brandžiam pilietiniam gyvenimui reikalingų veikimo praktikų, gebėjimų pritaikyti įgytas žinias aktyviai pilietiškai veikiant ir sprendžiant bendruomenei aktualias problemas. Siekiant mokyklose ilgalaikių pilietinio ugdymo pokyčių, labai svarbu papildyti esamas humanitarinių ir socialinių dalykų programas moderniais, mokiniams aktualiais pilietiškumo moduliais, integruoti juos į mokomuosius dalykus ir atitinkamai parengti mokytojus.

Pristatomas modulis „Pilietinės bendruomenės ugdymas“ skirtas atnaujinti humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimą. Jį parengė Pilietinės visuomenės instituto suburta ekspertų komanda, remdamasi didžiausio Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką“ metu sukaupta patirtimi. Modulio tikslas – sudaryti sąlygas studentams išsiugdyti aktyvią pilietinę poziciją, kurti savąjį žinojimą ir supratimą apie pilietinės bendruomenės ugdymo(si) metodus, įgyti praktinių kompetencijų pilietinei bendruomenei kurti.

Renginyje dalyvaus, naujojo modulio projektą pristatys ir diskutuoti kvies:

  • dr. Ieva Petronytė, Pilietinės visuomenės instituto direktorė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja;
  • dr. Darius Kuolys,Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas;
  • prof. dr. Irena Zaleskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros dėstytoja, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė;
  • Nijolė Toleikytė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros dėstytoja;
  • Mindaugas Nefas, Vilniaus Radvilų gimnazijos istorijos mokytojas, Lietuvos edukologijos universiteto Visuotinės istorijos katedros dėstytojas;
  • Gabrielė Characiejienė, programos „Renkuosi mokyti!“ koordinatorė.

Pristatomas modulis – viena iš šešių šiuo metu rengiamų projekto „Kuriame Respubliką“ metodinių medžiagų pilietiniam ugdymui Lietuvoje papildyti ir atnaujinti.

Daugiau informacijos apie projektą – www.kuriamerespublika.lt.

Laukiame atvykstant į renginį ir aktyviai dalyvaujant diskusijoje!

Projekto „Kuriame Respubliką“ komanda

Projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006) įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras, Ateitininkų federacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija ir kiti partneriai. Jis finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Komentarai