Vilniuje pristatyta pilietiškumo ugdymo metodika

2014 m. spalio 16 d. Vilniuje įvyko pilietiškumo ugdymo modelio, skirto humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimui atnaujinti, pristatymas ir aptarimas. 


Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pilietinis ugdymas dažniau grindžiamas teorinėmis žiniomis nei praktine veikla, todėl neretai mokiniams stinga brandžiam pilietiniam gyvenimui reikalingų veikimo praktikų, gebėjimų pritaikyti įgytas žinias aktyviai pilietiškai veikiant ir sprendžiant bendruomenei aktualias problemas. Siekiant mokyklose ilgalaikių pilietinio ugdymo pokyčių, labai svarbu papildyti esamas humanitarinių ir socialinių dalykų programas moderniais, mokiniams aktualiais pilietiškumo moduliais, integruoti juos į mokomuosius dalykus ir atitinkamai parengti mokytojus.


Pristatytas modulis „Pilietinės bendruomenės ugdymas“ skirtas atnaujinti humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimą. Jį parengė Pilietinės visuomenės instituto suburta ekspertų komanda, remdamasi didžiausio Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką“ metu sukaupta patirtimi. Modulio tikslas – sudaryti sąlygas studentams išsiugdyti aktyvią pilietinę poziciją, kurti savąjį žinojimą ir supratimą apie pilietinės bendruomenės ugdymo(si) metodus, įgyti praktinių kompetencijų pilietinei bendruomenei kurti.Renginyje dalyvavo, naujojo modulio projektą pristatė ir diskutavo: 


• dr. Ieva Petronytė, Pilietinės visuomenės instituto direktorė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja;
• dr. Darius Kuolys,Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas;
• prof. dr. Irena Zaleskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros dėstytoja, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė;
• Nijolė Toleikytė, Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros dėstytoja;
• Mindaugas Nefas, Vilniaus Radvilų gimnazijos istorijos mokytojas, Lietuvos edukologijos universiteto Visuotinės istorijos katedros dėstytojas;
• Gabrielė Characiejienė, programos „Renkuosi mokyti!“ koordinatorė.


Pristatytas modulis – viena iš šešių šiuo metu rengiamų projekto „Kuriame Respubliką“ metodinių medžiagų pilietiniam ugdymui Lietuvoje papildyti ir atnaujinti.

Komentarai