Akimirkos iš pilietiškumo ugdymo metodikos pristatymo Utenoje

Žiūrėkite akimirkas iš 2014 m. spalio 16 d. Utenoje įvykusio pilietiškumo ugdymo modelio, skirto humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimui atnaujinti, pristatymo ir aptarimo.

Pristatytas modulis „Pilietinės bendruomenės ugdymas“ skirtas atnaujinti humanitarinių ir socialinių dalykų mokytojų rengimą. Jį parengė Pilietinės visuomenės instituto suburta ekspertų komanda, remdamasi didžiausio Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką“ metu sukaupta patirtimi. Modulio tikslas – sudaryti sąlygas studentams išsiugdyti aktyvią pilietinę poziciją, kurti savąjį žinojimą ir supratimą apie pilietinės bendruomenės ugdymo(si) metodus, įgyti praktinių kompetencijų pilietinei bendruomenei kurti.


Renginyje dalyvavo, naujojo modulio projektą pristatė ir diskutavo: 
- Vitalija Bujanauskienė,Utenos švietimo centro direktorė, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė;
- Paulius Juodzevičius,edukacinių laidų pilietiškumui ugdyti autorius;
- dr. Darius Kuolys,Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas;
- dr. Ieva Petronytė, Pilietinės visuomenės instituto direktorė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja;
- Henrikas Vaicekauskas, Kėdainių švietimo centro direktorius, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas;
- Neringa Vaicekauskienė, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos metodininkė, projekto „Kuriame Respubliką“ ekspertė;
- prof. dr. Irena Zaleskienė, Lietuvos edukologijos universiteto Socialinio ugdymo katedros dėstytoja, Pilietinės visuomenės instituto ekspertė.

Komentarai