Kvietimas į istorijos modulio pristatymą

Š. m. gruodžio 22 d. (pirmadienį) 9 val. maloniai kviečiame istorijos mokytojus dalyvauti mokymuose, kuriuose susipažinsite su nauju moduliu pilietiškumui ugdyti, sužinosite, kaip praktiškai jį taikyti ir susieti istorijos mokymą su pilietiškumo ugdymu. Renginys vyks Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje (J. Jasinskio g. 11).

Pilietiškumo ugdymas šių dienų mokykloje nepagrįstai nuvertinamas, daugelio mokomųjų dalykų turinys per menkai siejamas su svarbiais Lietuvos visuomenės gyvenimo klausimais, piliečiui reikalingomis vertybėmis, žiniomis, įgūdžiais.

Naujoji ugdymo medžiaga padės istorijos programoje pastebėti ir pamokose atskleisti jaunimo pilietinei brandai svarbias vertybes, istorinius įvykius ir jų simbolinius vaizdinius, kurie buvo ir tebėra reikšmingi lietuvių tautos, Lietuvos politinės bendruomenės tapatybei. Medžiagoje gausu pasiūlymų, kaip pasitelkus papildomus kontekstus, šaltinius, prasmingas praeities ir dabarties paraleles, pilietiškai suaktualinti mokyklinės programos turinį, pagyvinti ir paįvairinti istorijos pamokas kūrybinėmis užduotimis bei praktinėmis veiklomis.

Renginyje dalyvaus ir naująjį modulį pristatys jo autoriai:
dr. Darius Kuolys, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojas, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas;
Eugenijus Manelis, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Tarybos garbės pirmininkas, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius, istorijos mokytojas;
Mindaugas Nefas, Vilniaus Radvilų gimnazijos istorijos mokytojas, Lietuvos edukologijos universiteto Visuotinės istorijos katedros dėstytojas.

Norinčius dalyvauti renginyje maloniai kviečiame registruotis telefonu (8–6) 92 45 332 arba el. paštu pdt.informacija@gmail.com iki š.m. gruodžio 18 d. Ypač laukiame tų mokytojų, kurie anksčiau nedalyvavo šio modulio pristatyme.

Istorijos modulis parengtas remiantis didžiausio Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką“ metu sukaupta patirtimi. 

Komentarai