Istorijos modulio pristatymas tiesiogiai

Š. m. gruodžio 22 d. (pirmadienį) nuo 9 val. kviečiame istorijos mokytojus ir ne tik stebėti tiesioginę transliaciją iš Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos, kurioje bus pristatomas naujasis istorijos modulis.

Naujasis modulis padės mokytojams istorijos pamokose atskleisti jaunimo pilietinei brandai svarbias vertybes, istorinius įvykius ir jų simbolinius vaizdinius, kurie buvo ir tebėra reikšmingi lietuvių tautos, Lietuvos politinės bendruomenės tapatybei. Modulyje gausu pavyzdžių, kaip pasitelkus papildomus kontekstus, šaltinius, prasmingas praeities ir dabarties paraleles, pilietiškai suaktualinti mokyklinės programos turinį, pagyvinti ir paįvairinti pamokas kūrybinėmis užduotimis bei praktinėmis veiklomis.

Renginyje dalyvaus ir naująjį modulį pristatys jo autoriai:
dr. Darius Kuolys, VU dėstytojas, Pilietinės visuomenės instituto ekspertas;
Eugenijus Manelis, Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos Tarybos garbės pirmininkas, Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos direktorius, istorijos mokytojas;
Mindaugas Nefas, Vilniaus Radvilų gimnazijos istorijos mokytojas, LEU dėstytojas.

Tiesioginę renginio transliaciją galite stebėti interneto svetainėje www.kuriamerespublika.lt

Komentarai