Kaip istorijos pamokose ugdyti pilietiškumą?

2014 m. gruodžio 22 d. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje vyko mokymai, kuriuose pristatytas istorijos modulis pilietiškumui ugdyti.

Pilietiškumo ugdymas šių dienų mokykloje nepagrįstai nuvertinamas, daugelio mokomųjų dalykų turinys per menkai siejamas su svarbiais Lietuvos visuomenės gyvenimo klausimais, piliečiui reikalingomis vertybėmis, žiniomis, įgūdžiais. Naujoji ugdymo medžiaga padės istorijos programoje pastebėti ir pamokose atskleisti jaunimo pilietinei brandai svarbias vertybes, istorinius įvykius ir jų simbolinius vaizdinius, kurie buvo ir tebėra reikšmingi lietuvių tautos, Lietuvos politinės bendruomenės tapatybei. Medžiagoje gausu pasiūlymų, kaip pasitelkus papildomus kontekstus, šaltinius, prasmingas praeities ir dabarties paraleles, pilietiškai suaktualinti mokyklinės programos turinį, pagyvinti ir paįvairinti istorijos pamokas kūrybinėmis užduotimis bei praktinėmis veiklomis.

Modulį, kuris parengtas remiantis pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką“ metu sukaupta patirtimi, pristatė trys jo autoriai dr. Darius Kuolys, Eugenijus Manelis ir Mindaugas Nefas.

Komentarai