Per mažas kasdienes veiklas būti piliečiais, kurti mažas respublikas

Didžiausią įtaką vaikų supratimui apie tai, ką turėtų daryti doras ir atsakingas pilietis, daro istorijos, kurias jie patys išgirdo, žmonės, kuriuos jie patys sutiko, galų gale darbai, kuriuos jie patys atliko. Pilietinis ugdymas prasideda nuo kaimo ar miestelio, nuo mokyklos, upės ar kalno, stūksančio šalia senelių namo, nuo kiekvieno ten gyvenančio žmogaus pasakojimo. Nuo to, ką mokinys išgirsta per geografijos, istorijos, lietuvių kalbos ar kitas pamokas.

2012 metų kovo 26 dieną Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais – Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centru, Ateitininkų federacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija, „Darom“ iniciatyva, pagrindinių mokyklų, gimnazijų direktorių, istorijos, lietuvių kalbos mokytojų asociacijomis ir kitais – pradėjo vykdyti projektą „Kuriame Respubliką“. Jo tikslas – sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį kurti demokratinę respubliką. Jo metu mokyklos ir vietos bendruomenės buvo mokomos veikti kaip mažosios respublikos – kaip savarankiškos, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančios laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos.

Visą straipsnį skaitykite portale Bernardinai.lt

Komentarai