Pilietinės galios indeksas

Trumpas tyrimo rezultatų apibendrinimas

Tyrimo pristatymo skaidrės:

Lietuvos visuomenės Pilietinės galios indeksas: 2012 metai (tyrimo ataskaita, PDF)

Apklausų duomenys: Lietuvos visuomenės apklausa, Lietuvos moksleivių apklausa.

 

Plačiau apie Pilietinės galios indeksą bei ankstesnių metų tyrimus rasite čia.

 

2012 m. Pilietinės galios indekso tyrimas atliktas įgyvendinant projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-10V-02-006), kuris yra remiamas Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Europos Komisijos Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

pvi esfa

Komentarai

Milda Kvederavičiūtė
2013-02-23     14:47:51

Mano manymu būtent šiuo metu, kai emigracija ir nusivylimas valdžia pasiekė kraštutinę ribą, pilietinės galios stiprinimas yra itin svarbus. Tuo labiausiai turėtų susirūpinti valdininkai. Tačiau pedagogams ir kitiems vaiko gerovės profesionalams, PGI taip pat labai aktualus, kadangi visi ugdantys jaunimą yra atsakingi už būsimos kartos supratimą apie pilietinį aktyvumą, bendruomeniškumą. Žinant pilietinės galios indeksą, yra aiškesni ugdymo tikslai, bei prioritetai. Na, o nstituto atliktas kiekybinis tyrimas leidžia žinoti ne tik skaičius, bet ir mokinių požiūrį, asmenines nuostatas ir lūkesčius, padeda suprasti ką reikėtų daryti kitaip, siekiant padidinti šį rodiklį. Lietuvos edukologijos universiteto, Socialinės komunikacijos instituto, Socialinio ugdymo katedros,socialinės pedagogikos studentė.